سینا انرژی | Sina Energy
021-88691036 021-88691694 021-88560262
[email protected]
دفتر مرکزی : تهران -سعادت آباد - تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا -خیابان عیسی پور - پلاک 27 واحد 1
اطلاعات بیشتر
کالیبراسیون

کالیبراسیون

 

دستگاه شما هر ساله ، هنگام تعویض ، جابجایی محل دستگاه یا مشکلات دستگاه در محل جایگذاری قطعات نیاز به کالیبراسون دارد ، کالیبراسیون از نظر کنترل کیفت  محل قرارگیری قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

 مراحل کالیبراسیون دستگاه ها به وسیله تجهیزات مخصوص هر دستگاه انجام می شود.نتیجه

1-  حفظ دقت بالای قطعه گذاری دستگاه ها.

2-  از نقص هایی مانند تغییر مکان و قرار دادن اجزای معکوس جلوگیری می کنید.

3-  افزایش کیفیت جایگذاری ، باعث کاهش ضرر تولید مکرر می شود.

4-  به حداقل رساندن کار دوباره جهت رفع عیب و کاهش هزینه های کار و مواد.