سینا انرژی | Sina Energy
021-88691036 021-88691694 021-88560262
[email protected]
دفتر مرکزی : تهران -سعادت آباد - تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا -خیابان عیسی پور - پلاک 27 واحد 1
اطلاعات بیشتر
دستگاه SPI

دستگاه SPI

پس از قرار گیری خمیر لحیم بر روی پد های برد PCB ، ابتدا باید کیفیت خمیر لحیم قرار گرفته را بررسی نماییم.

 

مهمترین پارامتر های این بخش عبارتند از :

1-  شیفت در پرینت

2-  شکل قرار گیری خمیر لحیم

3-  ارتفاع خمیر لحیم

4-  اتصال کوتاه بودن پد ها

5-  حجم خمیر

و . . .

همانطور که کاملا مشخص است بررسی موارد بالا بوسیله چشم غیر ممکن بوده و درصد خطای آن بسیار بالا می باشد.

 بدین منظور ما از دستگاه SPI استفاده می کنیم.


SPI مخفف عبارت SOLDER PASTE INSPECTION میباشد

وظیفه  این دستگاه بررسی کیفیت خمیر لحیم قرار داده شده بر روی پدھای بردھای  PCBمی باشد .
این دستگاه پس از دستگاه  SCREEN PRINTER قرار می گیرد و به صورت 3 بعدی از روی پدھا تصویر برداری نموده و به

بررسی نکات حیاتی در کیفیت خمیر لحیم بردھا می پردازد.

 

 

این دستگاه به وسیله تابش دو دسته نور خطی همانند لیزر که به وسیله پروژکتورهای خاص تولید می گردند به بررسی خمیر لحیم می پردازد،درواقع دستگاه با بررسی میزان شکست و انحراف نوری هر کدام از پرتو های تابیده شده میزان ارتفاع و دیگر پارامتر های خمیز لحیم را محاسبه و سپس بوسیله پردازش تصویر ، تصویری 3D  جهت کنترل در اخیار ما قرار می دهد.

 

این دستگاه جھت افزایش سرعت کار کرد دستگاه از تمام برد تصویر تھیه نمی کند بلکه از تکنولوژی FOV  استفاده نموده و تنھا

از مکان ھایی که پد ھا قرار دارند تصویر برداری می نمایید.

 

مکان پد ھا به وسیله فایل گربر (Gerber)برای دستگاه مشخص می گردد.

 

ابتدا ما فایل گربر مربوط به استنسیل مورد استفاده که شامل اطلاعات زیر می باشد را به دستگاه معرفی می کنیم.

1-   ضخامت استنسیل که تعیین کننده ارتفاع خمیر لحیم است.

2-   موقعیت پد های مختلف دستگاه

3-   شکل تمامی پد های دستگاه

سپس دستگاه با دریافت این اطلاعات میداند که در هر مکان چه شکل خمیر لحیم با چه ارتفاعی باید وجود داشته باشدکه به صورت اتوماتیک پارامتر های دیگر را نیز محاسبه می کند.

 

پس از این مرحله دستگاه مشخص می نماید در کدام نواحی مواردی جهت بررسی وجود دارد و به تصویر برداری از آن می پردازد.

همانند دیگر دستگاه ها برای اینکه تصویر برد PCB با فایل گربر همخوان گردد و سپس دستگاه به بررسی بپرداز از نقاط فیدشوال استفاده می کنیم.

در انتها دستگاه در صورت وجود مغایرتی در اطلاعات وارد شده و محاسبه شده پنجره ای خاص باز کرده و موارد خطا را نمایش می دهد و تصمیم نهایی را در این خصوص به عهده اپراتور دستگاه قرار می دهد.

 

 

این دستگاه به بررسی موارد زیر می پردازد:

 

SHAPE INSPECTION 
VOLUME INSPECTION  
AREA INSPECTION 
OFFSET INSPECTION 
HEIGHT INSPECTION 
BRIDGE INSPECTION  
NO SOLDER INSPECTION 


 

 

شرکت  SAKIسازنده مشھور ژاپنی این قبیل دستگاه ھا میباشد.

جھت مشاھده فیلم ھای کار کردھای دستگاه ھای مختلف به کانال آپارات ما به آدرس

http://www.aparat.com/sinaenergy

مراجعه نمایید.