سینا انرژی | Sina Energy
021-88374155 021-88369420 021-88369719 فکس : 021-88591272
[email protected]
دفتر مرکزی : تهران - شهرک غرب-بلوار دادمان-بعد از پل یادگار امام-نرسیده به بلوار فرحزادی- ساختمان اداری 110 واحد ۱۵ ------- شورورم : شهر قدس - بلوار تولیدگران- پلاک 87 021-46894297
اطلاعات بیشتر
خدمات پشتیبانی محاسبه زیر ساخت ها

خدمات پشتیبانی محاسبه زیر ساخت ها

میزان برق مناسب مجموعه ، UPS ، هوا و نیتروژن متناسب با  دستگاه های شما مشخص می گردد.جزئیات پشتیبانی:

1. تهیه نقشه چیدمان و نصب دستگاه های شما

2. مقطع مناسب کابل برای زیرساختهای الکتریکی ، تعیین محل قرارگیری تابلو برق و ظرفیت الکتریکی مشخص می گردد.

3. تعیین ظرفیت Ups و سطح مقطع کابل مورد نیاز

4. تعیین قدرت کمپرسور هوا ، ظرفیت مخزن و لوله های هوا.

5. تعیین قدرت نیتروژن ژنراتور ، ظرفیت مخزن و لوله کشی.

6. تعیین مکان مناسب نصب تجهیزات جانبی .

7. تعیین نصب سیستم فیلتر

8. در صورت درخواست شما می توانید قیمت تمام تجهیزات جانبی مورد نیاز برای شما ارسال می شود.

9. با توجه به کف سالن تولید و نوع محصول ، می توان قیمت پیشنهادی کف پوش را  ارسال کرد.

10. پیشنهادات مربوط به نصب دودکش برای تجهیزات مانند کوره.

11. ارائه پیشنهادات در مورد سیستم انبار


 فواید

1. شروع نصب تجهیرات جانبی در کوتاه ترین زمان در تأسیسات شما.

2. تعیین زیرساخت مناسب و جلوگیری از هزینه های نصب مکرر.

3. عدم انتخاب نامناسب ظرفیت تجهیزات جانبی متناسب با دستگاه های شما.