سینا انرژی | Sina Energy
021-88691036 021-88691694 021-88560262
[email protected]
دفتر مرکزی : تهران -سعادت آباد - تقاطع بلوار پاکنژاد و بلوار دریا -خیابان عیسی پور - پلاک 27 واحد 1
اطلاعات بیشتر
خدمات پشتیبانی محاسبه زیر ساخت ها

خدمات پشتیبانی محاسبه زیر ساخت ها

میزان برق مناسب مجموعه ، UPS ، هوا و نیتروژن متناسب با  دستگاه های شما مشخص می گردد.جزئیات پشتیبانی:

1. تهیه نقشه چیدمان و نصب دستگاه های شما

2. مقطع مناسب کابل برای زیرساختهای الکتریکی ، تعیین محل قرارگیری تابلو برق و ظرفیت الکتریکی مشخص می گردد.

3. تعیین ظرفیت Ups و سطح مقطع کابل مورد نیاز

4. تعیین قدرت کمپرسور هوا ، ظرفیت مخزن و لوله های هوا.

5. تعیین قدرت نیتروژن ژنراتور ، ظرفیت مخزن و لوله کشی.

6. تعیین مکان مناسب نصب تجهیزات جانبی .

7. تعیین نصب سیستم فیلتر

8. در صورت درخواست شما می توانید قیمت تمام تجهیزات جانبی مورد نیاز برای شما ارسال می شود.

9. با توجه به کف سالن تولید و نوع محصول ، می توان قیمت پیشنهادی کف پوش را  ارسال کرد.

10. پیشنهادات مربوط به نصب دودکش برای تجهیزات مانند کوره.

11. ارائه پیشنهادات در مورد سیستم انبار


 فواید

1. شروع نصب تجهیرات جانبی در کوتاه ترین زمان در تأسیسات شما.

2. تعیین زیرساخت مناسب و جلوگیری از هزینه های نصب مکرر.

3. عدم انتخاب نامناسب ظرفیت تجهیزات جانبی متناسب با دستگاه های شما.