سینا انرژی | Sina Energy
21-46894297
info@sinaenergy-group.com
تهران - شهر قدس - بلوار تولیدگران - پلاک 87
اطلاعات بیشتر
سیستم IT

سیستم IT

1397-4-10 ( 1 سال پیش ) دسته خبری : مونتاژ SMD

  سیستم هوشمند ( IT )

 

     جلوگیری از خطای انسانی در قرار دادن قطعات

     افزایش بهروری خط تولید به واسطه کاهش زمان توقف دستگاه ها

     مدیریت فیدر ها و قطعات موجود در انبار قطعات

   


دانلود     


    
 

منبع / نویسنده : محمد محمد رضایی / شرکت سینا انرژی

بازگشت